Preuzmite našu brošuru za više informacija - BROŠURA

Faze naplate

Faze naplate

Ukoliko vaša redovna komunikacija sa kupcima ne rezultira naplatom, veoma je bitno da reagujete što pre i obratite nam se za profesionalno upravljanje potraživanjima, jer potraživanja koja nisu naplaćena u naznačenom roku mogu da ugroze likvidnost i sigurnost vašeg poslovanja.

01. Praćenje faktura

Za nas proces naplate počinje već sa izdavanjem fakture. Pravovremeno i pravilno organizujemo i pratimo fakture: od njihovog nastanka, momenta dospeća, do konačne naplate. Komunikacijom sa kupcima, kroz sve faze, obezbeđuje se i pravovremena i redovna naplata.

02. Rana faza naplate

Pomažemo vam da poboljšate dinamiku uplata vaših kupaca, istovremeno održavajući pozitivne poslovne odnose sa njima. Putem telefona i e-maila obaveštavamo dužnika o dugovanju, upoznajemo ga sa rokovima plaćanja i procedurama, kao i posledicama daljeg odlaganja plaćanja. Kompletna komunikacija sa dužnicima je struktuirana, vodi se unapred utvrđenim scenarijima koji su sastavljeni u zavisnosti od delatnosti dužnika, prirode potraživanja, kao i okolnosti nastanka potraživanja, uz primenu najviših profesionalnih i etičkih standarda komunikacije.

03. Slanje opomena

Opomena pred utuženje je poslednji korak pred ulazak u prinudnu naplatu potraživanja pravnim putem i iskustvo govori da je ovaj korak veoma bitan i efikasan kao sredstvo uticaja na dužnika, a da pri tome ne narušava obavezno i buduće odnose sa tim kupcem.

04. Naplata sudskim putem

U slučaju kada prethodne faze naplate ne rezultiraju plaćanjem duga, pristupa se naplati sudskim putem kao krajnjoj fazi. Kompanije često zaziru od ovog vida naplate zbog sveopšteg stanja u pravosuđu, komplikovanih procedura i visokih troškova. Naš pravni tim je tu da vas podrži u prevazilaženju ovih izazova, i u saradnji sa renomiranim advokatskim kancelarijama i Javnim izvršiteljima obezbeđuje naplatu u najkraćem mogućem roku, gde god za to ima zakonskog osnova. Troškove sudskog procesa snosi tužena strana, tako da klijent ostvaruje punu naplatu potraživanja, umanjenu samo za naknadu usluge naplate.