Preuzmite našu brošuru za više informacija - BROŠURA

Zaposlenje

Prilika za početak uspešne karijere

ODM Collections doo je kompanija specijalizovana za upravljanje potraživanjima pružanjem usluga naplate i otkupa dospelih potraživanja.
Politika zapošljavanja u kompaniji se zasniva na načelu jednakih šansi. Stručnost i sposobnost su jedni od ključnih faktora pri odabiru kandidata.
Tim kompanije čine ambiciozni i obrazovani ljudi koji svaki dan čine jedinstvenim. U dinamičnom okruženju svaki pojedinac ima mogućnost da iskaže svoj pun potencijal koji kompanija prepoznaje, adekvatno stimuliše i unapređuje.

Očekujemo Vašu biografiju

Ukoliko posedujete pregovaračke i komunikativne veštine, fleksibilni ste i ljubazni a imate prirodnu radoznalost i sposobnost iznalaženja rešenja u složenim situacijama, nudimo Vam mogućnost da započnete karijeru u našoj kompaniji na poziciji „Agent naplate potraživanja“.

Agent naplate potraživanja vodi svakodnevne pregovore sa klijentima, dužnicima da bi postigao obostrano prihvatljiv dogovor. Osim pregovaračkih veština koje su tom prilikom najizražajnije, sposobnost iznalaženja rešenja je od velikog značaja.