Preuzmite našu brošuru za više informacija - BROŠURA

Naplata potraživanja

Naplata potraživanja

Nepredvidivo poslovno okruženje ponekad nameće finansijske pritiske na vaše kupce i dovodi ih u situaciju nagomilavanja dugova. Angažovanje u naplati nosi brojne izazove, oduzima vam vreme i resurse, povećava troškove i udaljava vas od vaše osnovne delatnosti i povećanja profita. Usled neadekvatno pripremljene komunikacije sa dužnicima, prisutan je rizik trajnog gubljenja klijenata i kupaca, samim tim i smanjenja prihoda.
Kompanija ODM Collections je uspostavila proverene procedure i sisteme efikasne naplate, vodeći računa o svim profesionalnim, stručnim i etičkim principima. Svesni da ne postoji univerzalni model naplate koji se može primeniti , tok naplate prilagođavamo vrsti potraživanja i karakteristikama dužnika i klijenta, poštujući prava i štiteći interese svih uključenih strana. Ovaj struktuiran pristup u sprezi sa našim profesionalnim timom obezbeđuje najviši stepen naplate u najkraćem vremenskom periodu. Klijent ne snosi nikakav rizik, trošak ili investiciju sve do uspešnog završetka procesa naplate, ili su ti troškovi zaista minimalni, u zavisnosti od kvaliteta i obima samih potraživanja.