Skip to content Skip to footer

O nama

ODM Collections Srbija

ODM Collections doo je kompanija visoko specijalizovana za profesionalno upravljanje potraživanjima i otkup potraživanja. Uspešno posluje od 2013. godine i pozicionirana je kao najbrže rastuća kompanija na tržištu upravljanja potraživanjima. Za 10 godina uspešnog rada uspeli smo da obradimo više od 2,34 miliona predmeta ukupne vrednosti od 2,28 milijardi evra, kao i da izvršimo naplatu u vrednosti od preko 140 miliona evra. Uspešno širimo naše poslovanje i van granica Srbije na tržište celog zapadnog Balkana, a na osnovu sveukupnog tržišnog potencijala, uzimajući u obzir specifičnosti lokalnog tržišta, potrebe klijenata i pravnu regulativu.

Kompanija je stekla poverenje brojnih renomiranih klijenata iz različitih oblasti i grana industrije. Portfolio kojim upravlja obuhvata preko 200 hiljada predmeta, ukupne vrednosti potraživanja preko 125 miliona evra.

ODM Collections neprestano unapređuje procese i ulaže u najbolje ljude i tehnologije sa ciljem pružanja usluga najvišeg kvaliiteta. Stručni tim zaposlenih poseduje znanje i dugogodišnje iskustvo u oblasti poslovnog prava, prodaje, finansija, poreskih pitanja, NPL, upravljanja novčanim i nenovčanim sredstvima, zaštite podataka o ličnosti i obezbeđuje profesionalan i dosledan rad na predmetima. Detaljnom analizom portfolia, za svakog klijenta se kreiraju prilagođena poslovna rešenja. Istovremeno se razmatraju procedure interne naplate u okviru kompanije klijenta, na osnovu kojih se daju preporuke za njihovo unapređenje.

Zahvaljujući saradnji sa partnerskom renomiranom advokatskom kancelarijom Vuković i Partneri i Javnim izvršiteljima širom Srbije, ODM Collections je uveo jedinstven koncept objedinjenog praćenja i koordinacije celokupnog procesa naplate iz jednog centra, rukovodeći se principom “Turn key servicer“ (sve na jednom mestu). 

Sinhronizovano trojno angažovanje call-centra, advokata i izvršitelja rezultira maksimalnom efikasnošću u svim fazama naplate potraživanja.

Sveobuhvatnu podršku poslovanju pruža dinamičan softver, interno razvijen u okviru kompanije (tailor made), jedini u ovom delu Evrope, koji omogućava implementaciju usluga i poslovnih procesa, praćenje predmeta kroz sve faze naplate u realnom vremenu, odlične statističke performanse, kao i detaljan uvid klijenata u sve aktivnosti kroz redovno izveštavanje.

Fleksibilnost kompanije se ogleda u kontinuiranom unapređivanju operativnog poslovanja, prilagođavanju postojećih poslovnih rešenja i efikasnom uvođenju novih usluga, što omogućava brz odgovor na individualne potrebe klijenata i promene na dinamičnom tržištu upravljanja potraživanjima.

USLUGE

Naplata Potraživanja

Otkup Potraživanja

Konsalting

ODMC Brošura

REGIONALNA TRŽIŠTA​

Od samog nastanka kompanije, februara 2013. godine, ODM Collections se razvija, menja svoju organizaciju, modernizuje opremu,  primenjuje  savremene  tehnologije  i  unapređuje sistem rada u skladu sa zahtevima tržišta i najnovijim trendovima collection industrije u svetu.

Širimo naše poslovanje van granica Srbije na osnovu sveukupnog tržišnog potencijala, uzimajući u obzir specifičnosti lokalnog tržišta, potrebe klijenata i pravnu regulativu.

ODM Collections je jedina kompanija koja sa svim svojim uslugama po principu „sve na jednom mestu“  posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu – Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Albaniji i Severnoj Makedoniji. Prepoznavši potrebe i osobenosti regiona zapadnog Balkana, a zahvaljujući visokom stepenu efikasnosti u našem radu, pozicionirali smo se kao lideri na tržištu profesionalnog upravljanja potraživanjima. U planu nam je da tokom 2023. godine svoje poslovanje proširimo i na tržište Hrvatske, Slovenije, Rumunije i Bugarske i na taj način postanemo lideri u regionu jugoistočne Evrope.

ZAŠTO SARADNJA SA ODM COLLECTIONS

 1. Profesionalno upravljanje potraživanjima i podrška u svim fazama naplate
 2. Maksimalna efikasnost u naplati koja se postiže sinhronizovanim trojnim pristupom: call-centar – advokati – izvršitelji
 3. Objedinjeno praćenje i koordinacija procesa naplate iz jednog centra
 4. Vaši klijenti su i naši klijenti – profesionalan odnos prema dužnicima, bez reputacionih rizika
 5. Fleksibilnost – napredna IT rešenja
 6. Compliance – na osnovu dugogodišnjeg iskustva u oblasti poslovnog prava, prodaje, finansija, poreskih pitanja, zaštite podataka o ličnosti i obezbeđuje visoko profesionalan i dosledan rad na vašim predmetima
 7. Kvalitetna i detaljna analitika uspešnosti naplate potvrđena od strane klijenata
 8. Razvijen sistem izveštavanja prilagođen potrebama klijenata u realnom vremenu
 9. Bez inicijalnih troškova, primenom principa “success fee model”
 10. Poslovanje na regionalnom tržištu, prisustvo u nekoliko država
 11. Pouzdan partner sa dobrom reputacijom

NAŠI KLIJENTI

Uspostavljamo profesionalan, ali istovremeno i prisan odnos sa klijentima i u ophođenju primenjujemo fleksibilnost, pragmatičnost, analitičnost, posvećenost i poverenje, primenjujući istovremeno i stručno i praktično znanje prilikom sagledavanja potreba klijenata sa finansijskog, pravnog, PR i društveno odgovornog stanovišta.

Trudimo se da na ovaj način izađemo iz okvira ustaljenog odnosa prodavac-kupac koji se isključivo odnosi na finansijski deo saradnje, pritom zanemarujući sve ostale aspekte koji su takođe bitni za uspešno poslovanje i jedne i druge strane.

Pri izboru klijenata vodimo se strogo profesionalnim i etičkim motivima – ne postoji granica u pogledu veličine kompanije ili industrijskog sektora.

Lista naših klijenata uključuje renomirane poslovne banke, investicione fondove, kompanije iz oblasti telekomunikacija, kao i kompanije iz raznih drugih oblasti i industrija.

Miliona eura
808080

Ukupna naplata

Iskustvo
8080

Godina

INTEGRISANO IT REŠENJE ZA PODRŠKU POSLOVANJU I POVEĆANU EFIKASNOST NAPLATE – JEDINO U REGIONU

Naš tim profesionalaca je dizajnirao integrisano IT rešenje (tailor made) koje pruža operativne informacije u realnom vremenu i punu podršku svim poslovnim procesima kompanije ODM Collections. Ovo rešenje, jedinstveno je u regionu zapadnog Balkana, zasnovano je na najsavremenijim tehnologijama i ispunjava sve važeće međunarodne i domaće standarde. Stalnim nadograđivanjem softvera, efikasno implementiramo promene u poslovanju i pratimo tehnološke inovacije, čime uspešno gradimo konkurentsku prednost.


Prednosti za klijente:

 • Softver ekskluzivno razvijen za sveobuhvatnu IT podršku procesa naplate, kako vansudske tako i sudske i svih pratećih procesa i procedura
 • Detaljan analitički uvid u sve faze naplate, uključujući analitiku trajanja postupaka, uspešnosti u naplati, javno dostupnih podataka o dužnicima, nastalih prihoda i troškova, po fazama ili ukupno
 • Individualna softverska rešenja prilagođena potrebama klijenata
 • Generisanje detaljnih personalizovanih izveštaja i uvid u tok naplate u svakom momentu
 • Sigurna razmena podataka
 • Masovni unos i obrada velikog broja podataka, što omogućava efikasnu evaluaciju portfolia potraživanja
 • Visoki bezbednosni standardi hardvera i softvera
 • Konstantna optimizacija i nadogradnja hardvera i softvera kako bi se obezbedio što viši nivo usluga
 • Nova softverska rešenja u skladu sa potrebama klijenata, pravnom regulativom i sigurnosnim standardima

IZVEŠTAVANJE

Aktivna komunikacija sa klijentima i brza razmena informacija je jedan od ključnih elemenata uspešne poslovne saradnje. Efikasni i ažurni sveobuhvatni sistem redovnog izveštavanja, koji uključuje izveštavanje o iznosu potraživanja i rezultatima naplate, predstavlja značajnu vrednost za kompaniju i klijente.

Za potrebe efikasnog izveštavanja, razvili smo IT alate koji omogućavaju individualno izveštavanje klijenata na operativnom nivou i na nivou menadžmenta u realnom vremenu.

Za bolji svet bez dugova!

Lideri u regionu

ODMC posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu - Srbiji.