Skip to content Skip to footer

ODM Collections

Lideri u regionu

Od samog nastanka kompanije, februara 2013. godine, ODM Collections se razvija, menja svoju organizaciju, modernizuje opremu i tehnologije i unapređuje procese i procedure rada u skladu sa zahtevima tržišta i najnovijim trendovima collection industrije u svetu.

Širimo svoje poslovanje, bazu klijenata i partnera izvan granica Srbije, uzimajući u obzir specifične potrebe lokalnih klijenata, kompleksnost portfolia potraživanja i sveukupan tržišni potencijal.

Lideri u regionu

ODMC posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu - Srbiji.

ODM Collections je jedina kompanija koja sa svim svojim uslugama po principu „sve na jednom mestu“  posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu – Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Albaniji i Severnoj Makedoniji. Prepoznavši potrebe i osobenosti regiona zapadnog Balkana, a zahvaljujući visokom stepenu efikasnosti u našem radu, pozicionirali smo se kao lideri na tržištu profesionalnog upravljanja potraživanjima. U planu nam je da tokom 2023. godine svoje poslovanje proširimo i na tržište Hrvatske, Slovenije, Rumunije i Bugarske i na taj način postanemo lideri u regionu jugoistočne Evrope.

Created by Offmars ©

Go to Top