Skip to content Skip to footer
ODMC

Konsultanske Usluge

VAŠE SIGURNO REŠENJE

Donosite dobre poslovne odluke

Obezbeđujemo širok spektar konsultantskih usluga investicionim fondovima koji žele da ulažu u tržišta na kojima poslujemo. Imamo iskusan tim koji poseduje izvanredno poznavanje pravne regulative, najvažnijih sektora privrede i poslovnog okruženja u Srbiji. Pomažemo u lociranju poslovnih prilika, vršimo detaljnu analizu portfolia potraživanja, procenjujemo dokumentaciju klijenta koji prodaje potraživanja i predlažemo optimalnu cenu za predmetni portfolio.

VAŠE SIGURNO REŠENJE

Donosite dobre poslovne odluke

Obezbeđujemo širok spektar konsultantskih usluga investicionim fondovima koji žele da ulažu u tržišta na kojima poslujemo. Imamo iskusan tim koji poseduje izvanredno poznavanje pravne regulative, najvažnijih sektora privrede i poslovnog okruženja u Srbiji. Pomažemo u lociranju poslovnih prilika, vršimo detaljnu analizu portfolia potraživanja, procenjujemo dokumentaciju klijenta koji prodaje potraživanja i predlažemo optimalnu cenu za predmetni portfolio.

anthony-tyrrell-Bl-LiSJOnlY-unsplash

5. Detaljno ispitivanje potraživanja od dužnika koji su u procesu stečaja, analiza stečajne mase i isplatnih redova

6. Razmatranje potraživanja sa stanovišta zastare kao i mogućih pravnih akcija u cilju produžavanja rokova zastare

7. Analiza i vrednovanje drugih obezbeđenih potraživanja (gde su sredstva obezbeđenja akcije, pokretna imovina i sl.)

8. Skretanje pažnje klijentu na potraživanja za koja je proces preuzimanja skup i komplikovan, ili za koja nije moguć prenos hipoteke

9. Direktni pregovori i usaglašavanje procesa sa prodavcem potraživanja, na zahtev klijenta

6 jurisdikcija

U okviru konsaltinga vrši se:

1. Detaljna analiza – due diligence portfolia i procena očekivane naplate za period od 5 godina, uzimajući u obzir prethodno obrađivana slična portfolia

2. Detaljan uvid u dokumentaciju klijenta koji prodaje potraživanja, analiza svih dostupnih informacija i ispitivanje da li su raspoložive informacije i priložena dokumentacija dovoljne za dalji postupak naplate

3. Za potraživanja obezbeđena nekretninom, provera pravnog statusa kao i mogućnost prodaje te nekretnine u razumnom vremenskom roku

4. Procena vrednosti nekretnine u saradnji sa licenciranim proceniteljima

absolutvision-uCMKx2H1Y38-unsplash-min
6 jurisdikcija

U okviru konsaltinga vrši se:

1. Detaljna analiza – due diligence portfolia i procena očekivane naplate za period od 5 godina, uzimajući u obzir prethodno obrađivana slična portfolia

2.Detaljan uvid u dokumentaciju klijenta koji prodaje potraživanja, analiza svih dostupnih informacija i ispitivanje da li su raspoložive informacije i priložena dokumentacija dovoljne za dalji postupak naplate

3.Za potraživanja obezbeđena nekretninom, provera pravnog statusa kao i mogućnost prodaje te nekretnine u razumnom vremenskom roku

4.Procena vrednosti nekretnine u saradnji sa licenciranim proceniteljima

absolutvision-uCMKx2H1Y38-unsplash-min

5.Detaljno ispitivanje potraživanja od dužnika koji su u procesu stečaja, analiza stečajne mase i isplatnih redova

6.Razmatranje potraživanja sa stanovišta zastare kao i mogućih pravnih akcija u cilju produžavanja rokova zastare

7.Analiza i vrednovanje drugih obezbeđenih potraživanja (gde su sredstva obezbeđenja akcije, pokretna imovina i sl.)

8.Skretanje pažnje klijentu na potraživanja za koja je proces preuzimanja skup i komplikovan, ili za koja nije moguć prenos hipoteke

9.Direktni pregovori i usaglašavanje procesa sa prodavcem potraživanja, na zahtev klijenta

Go To Top