Skip to content Skip to footer

Konsultantske Usluge

ODM LOGO SAJT

Donosite dobre poslovne odluke

Obezbeđujemo širok spektar konsultantskih usluga investicionim fondovima i drugim investitorima koji žele da ulažu u tržišta na kojima poslujemo. Imamo iskusan tim koji poseduje izvanredno poznavanje pravne regulative, najvažnijih sektora privrede i poslovnog okruženja u Srbiji i regionu zapadnog Balkana. Pomažemo u lociranju poslovnih prilika, vršimo detaljnu analizu portfolia potraživanja, procenjujemo dokumentaciju klijenta koji prodaje potraživanja i predlažemo optimalnu cenu za predmetni portfolio. Neke od glavnih usluga koje pružamo investitorima su:

 1.  Savetovanje i izrada mišljenja i analiza vezanih za NPL portfolio
 2.  Angažovanje pravnih eksperata specijalizovanih za NPL portfolia
 3.  Izrade svih vrsta ugovora, procedura i drugih opštih i pojedinačnih akata
 4.  AML Compliance
 5.  Risk procedure

Takođe, mi ne konsultujemo samo investitore. Naše dugogodišnje iskustvo i znanje može biti od velike koristi i samim poveriocima, te u sklopu saradnje nudimo savetodavne usluge poveriocima koje imaju za cilj da:

 1.  Dijagnostikuju problematična potraživanja – porfolia
 2.  Segmentiraju po ključnim kriterijumima za optimizaciju problematičnih potraživanja
 3.  Predlažu strategije i optimalno postupanje sa problematičnim potraživanjima
 4.  Prate implementaciju – nadzor

Donosite dobre poslovne odluke

Obezbeđujemo širok spektar konsultantskih usluga investicionim fondovima i drugim investitorima koji žele da ulažu u tržišta na kojima poslujemo. Imamo iskusan tim koji poseduje izvanredno poznavanje pravne regulative, najvažnijih sektora privrede i poslovnog okruženja u Srbiji i regionu zapadnog Balkana. Pomažemo u lociranju poslovnih prilika, vršimo detaljnu analizu portfolia potraživanja, procenjujemo dokumentaciju klijenta koji prodaje potraživanja i predlažemo optimalnu cenu za predmetni portfolio. Neke od glavnih usluga koje pružamo investitorima su:

 1.  Savetovanje i izrada mišljenja i analiza vezanih za NPL portfolio
 2.  Angažovanje pravnih eksperata specijalizovanih za NPL portfolia
 3.  Izrade svih vrsta ugovora, procedura i drugih opštih i pojedinačnih akata
 4.  AML Compliance
 5.  Risk procedure

Takođe, mi ne konsultujemo samo investitore. Naše dugogodišnje iskustvo i znanje može biti od velike koristi i samim poveriocima, te u sklopu saradnje nudimo savetodavne usluge poveriocima koje imaju za cilj da:

 1.  dijagnostikuju problematična potraživanja – porfolia
 2.  segmentiraju po ključnim kriterijumima za optimizaciju problematičnih potraživanja
 3.  predlažu strategije i optimalno postupanje sa problematičnim potraživanjima
 4.  prate implementaciju – nadzor
anthony-tyrrell-Bl-LiSJOnlY-unsplash
 • Detaljno ispitivanje potraživanja od dužnika koji su u procesu stečaja, analiza stečajne mase i isplatnih redova
 • Razmatranje potraživanja sa stanovišta zastare kao i mogućih pravnih akcija u cilju produžavanja rokova zastare
 • Analiza i vrednovanje drugih obezbeđenih potraživanja (gde su sredstva obezbeđenja akcije, pokretna imovina i sl.)
 • Skretanje pažnje klijentu na potraživanja za koja je proces preuzimanja skup i komplikovan, ili za koja nije moguć prenos hipoteke
 • Direktni pregovori i usaglašavanje procesa sa prodavcem potraživanja, na zahtev klijenta
6 jurisdikcija

U okviru konsaltinga radi se:

 • Detaljna analiza – due diligence portfolia i procena očekivane naplate za period od 5 godina, uzimajući u obzir prethodno obrađivana slična portfolia
 • Detaljan uvid u dokumentaciju klijenta koji prodaje potraživanja, analiza svih dostupnih informacija i ispitivanje da li su raspoložive informacije i priložena dokumentacija dovoljne za dalji postupak naplate
 • Za potraživanja obezbeđena nekretninom, provera pravnog statusa kao i mogućnost prodaje te nekretnine u razumnom vremenskom roku
 • Procena vrednosti nekretnine u saradnji sa licenciranim proceniteljima
absolutvision-uCMKx2H1Y38-unsplash-min
6 jurisdikcija

U okviru konsaltinga vrši se:

1. Detaljna analiza – due diligence portfolia i procena očekivane naplate za period od 5 godina, uzimajući u obzir prethodno obrađivana slična portfolia

2.Detaljan uvid u dokumentaciju klijenta koji prodaje potraživanja, analiza svih dostupnih informacija i ispitivanje da li su raspoložive informacije i priložena dokumentacija dovoljne za dalji postupak naplate

3.Za potraživanja obezbeđena nekretninom, provera pravnog statusa kao i mogućnost prodaje te nekretnine u razumnom vremenskom roku

4.Procena vrednosti nekretnine u saradnji sa licenciranim proceniteljima

absolutvision-uCMKx2H1Y38-unsplash-min

5.Detaljno ispitivanje potraživanja od dužnika koji su u procesu stečaja, analiza stečajne mase i isplatnih redova

6.Razmatranje potraživanja sa stanovišta zastare kao i mogućih pravnih akcija u cilju produžavanja rokova zastare

7.Analiza i vrednovanje drugih obezbeđenih potraživanja (gde su sredstva obezbeđenja akcije, pokretna imovina i sl.)

8.Skretanje pažnje klijentu na potraživanja za koja je proces preuzimanja skup i komplikovan, ili za koja nije moguć prenos hipoteke

9.Direktni pregovori i usaglašavanje procesa sa prodavcem potraživanja, na zahtev klijenta

Lideri u regionu

ODMC posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu - Srbiji.

Created by Offmars ©

Go To Top