Skip to content Skip to footer

Konsultantske Usluge

Odmc Srbija

Donosite dobre poslovne odluke

Obezbeđujemo širok spektar konsultantskih usluga investicionim fondovima i drugim investitorima koji žele da ulažu u tržišta na kojima poslujemo. Imamo iskusan tim koji poseduje izvanredno poznavanje pravne regulative, najvažnijih sektora privrede i poslovnog okruženja u Srbiji i regionu zapadnog Balkana. Pomažemo u lociranju poslovnih prilika, vršimo detaljnu analizu portfolia potraživanja, procenjujemo dokumentaciju klijenta koji prodaje potraživanja i predlažemo optimalnu cenu za predmetni portfolio. Neke od glavnih usluga koje pružamo investitorima su:

 1. Savetovanje i izrada mišljenja i analiza vezanih za NPL portfolio
 2. Angažovanje pravnih eksperata specijalizovanih za NPL portfolia
 3. Izrade svih vrsta ugovora, procedura i drugih opštih i pojedinačnih akata
 4. AML Compliance
 5. Risk procedure

Takođe, mi ne konsultujemo samo investitore. Naše dugogodišnje iskustvo i znanje može biti od velike koristi i samim poveriocima, te u sklopu saradnje nudimo savetodavne usluge poveriocima koje imaju za cilj da:

 1. Dijagnostikuju problematična potraživanja – porfolia
 2. Segmentiraju po ključnim kriterijumima za optimizaciju problematičnih potraživanja
 3. Predlažu strategije i optimalno postupanje sa problematičnim potraživanjima
 4. Prate implementaciju – nadzor
anthony-tyrrell-Bl-LiSJOnlY-unsplash
6 jurisdikcija

U okviru konsaltinga radi se:

 • Detaljna analiza – due diligence portfolia i procena očekivane naplate za period od 5 godina, uzimajući u obzir prethodno obrađivana slična portfolia
 • Detaljan uvid u dokumentaciju klijenta koji prodaje potraživanja, analiza svih dostupnih informacija i ispitivanje da li su raspoložive informacije i priložena dokumentacija dovoljne za dalji postupak naplate
 • Za potraživanja obezbeđena nekretninom, provera pravnog statusa kao i mogućnost prodaje te nekretnine u razumnom vremenskom roku
 • Procena vrednosti nekretnine u saradnji sa licenciranim proceniteljima
 • Detaljno ispitivanje potraživanja od dužnika koji su u procesu stečaja, analiza stečajne mase i isplatnih redova
 • Razmatranje potraživanja sa stanovišta zastare kao i mogućih pravnih akcija u cilju produžavanja rokova zastare
 • Analiza i vrednovanje drugih obezbeđenih potraživanja (gde su sredstva obezbeđenja akcije, pokretna imovina i sl.)
 • Skretanje pažnje klijentu na potraživanja za koja je proces preuzimanja skup i komplikovan, ili za koja nije moguć prenos hipoteke
 • Direktni pregovori i usaglašavanje procesa sa prodavcem potraživanja, na zahtev klijenta

Često postavljena pitanja

Konsalting kompanije obično koriste kombinovan pristup, uključujući analizu kreditnog rizika, segmentaciju portfolia po stepenu rizika, prilagođene strategije za različite tipove dužnika, kao i pravne alate za naplatu. Takođe, mogu se koristiti pregovaračke taktike u smislu restrukturiranja duga kako bi se postiglo prihvatljivo rešenje za obe strane.

Konsalting može pomoći u unapređenju postupaka procene kreditne sposobnosti kupaca, razvoju rigoroznih kreditnih politika i procedura, kao i primeni alata za praćenje i upravljanje kreditnim rizicima. Takođe, savetovanje u pogledu osiguranja potraživanja i primena odgovarajućih pravnih instrumenata su ključni u smanjenju rizika.

 • Prednosti uključuju pristup stručnosti, iskustvu i resursima koje interno osoblje možda nema. Kompanije mogu doneti sveži pogled i inovativne pristupe problemima naplate. Međutim, izazovi mogu uključivati troškove angažovanja konsalting kompanije, potrebu za usklađivanjem strategija i mogućnost smanjenja kontrole nad procesima naplate.
 • ODMC nudi širok spektar konsultantskih usluga investicionim fondovima i drugim investitorima. Uključuju savetovanje, analizu NPL portfolia, angažovanje pravnih eksperata, izradu ugovora i procedura, AML Compliance, i upravljanje rizicima​​.
 • ODMC pomaže u identifikaciji poslovnih prilika, detaljnoj analizi portfolia potraživanja, proceni dokumentacije, kao i u predlaganju optimalne cene za portfolio​​.

AML Compliance u okviru ODMC-a odnosi se na usklađenost sa propisima protiv pranja novca, što uključuje uspostavljanje procedura i politika za sprečavanje nezakonitih finansijskih aktivnosti​​.

 • ODMC provodi due diligence portfolia i ocenjuje mogućnost naplate tokom petogodišnjeg perioda, uzimajući u obzir prethodno obrađivana slična portfolia​​.
 • ODMC proverava pravni status nekretnina koje obezbeđuju potraživanja i procenjuje mogućnost prodaje tih nekretnina u razumnom vremenskom roku
Lideri u regionu

ODMC posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu - Srbiji.

Created by Offmars ©

Go to Top