Preuzmite našu brošuru za više informacija - BROŠURA

Otkup potraživanja

Otkup potraživanja

Vaša kompanija više ne mora da brine o naplati zakasnelih potraživanja i da obezbeđuje resurse za njihovo servisiranje. Mi smo tu da temeljnim i profesionalnim pristupom sa akcentom na vođenje računa o reputacionim rizicima u potpunosti preuzmemo brigu o potraživanjima, sprovodeći efikasan proces naplate kroz otkup potraživanja. Otkupom potraživanja rasterećujemo vaše poslovanje, pozitivno utičemo na likvidnost i obezbeđujemo smanjenje negativnih bilansa.

Prednosti modela otkupa potraživanja:

  • trenutna gotovina na raspolaganju, momentalno povećanje likvidnosti
  • ušteda vremena i resursa
  • optimizacija troškova interne naplate
  • povećanje efikasnosti poslovanja
  • pogodnost za dužnika kroz mogućnost  dogovora oko modela i rokova plaćanja duga
Portfolio potraživanja koji se razmatra za otkup postaje predmet analitičkog ispitivanja. Analizira se struktura portfolia, vrsta i tip potraživanja, verifikuju se opšti podaci o dužnicima i vrši procena mogućnosti naplate na osnovu pređašnjih uplata. Na osnovu utvrđenog stanja portfolia, a u skladu sa poslovnom politikom, nastojimo da ponudimo najadekvatniju cenu za otkup.
Nakon usklađivanja ponude i finalnog dogovora, potpisuje se ugovor. Ugovorom se prenose potraživanja, kao i sva odgovarajuća dokumentacija na ODM Collections. Nakon toga klijent više ne snosi nikakav rizik niti troškove naplate. U kratkom roku ostvaruje priliv sredstava i nastavlja sa svojim poslovanjem rasterećeno.