Skip to content Skip to footer
ODMC

Otkup Potraživanja

Pretvorite "teret" u asset

Uštedite vreme i novac

Vaša kompanija više ne mora da brine o naplati zakasnelih potraživanja i da obezbeđuje glomazne resurse za njihovo servisiranje. Mi smo tu da temeljnim i profesionalnim pristupom sa akcentom na vođenje računa o reputacionim rizicima u potpunosti preuzmemo brigu o potraživanjima, sprovodeći efikasan proces naplate kroz otkup potraživanja. Otkupom potraživanja rasterećujemo vaše poslovanje, pozitivno utičemo na likvidnost i obezbeđujemo smanjenje negativnih bilansa.

Pretvorite "teret" u asset

Uštedite vreme i novac

Vaša kompanija više ne mora da brine o naplati zakasnelih potraživanja i da obezbeđuje glomazne resurse za njihovo servisiranje. Mi smo tu da temeljnim i profesionalnim pristupom sa akcentom na vođenje računa o reputacionim rizicima u potpunosti preuzmemo brigu o potraživanjima, sprovodeći efikasan proces naplate kroz otkup potraživanja. Otkupom potraživanja rasterećujemo vaše poslovanje, pozitivno utičemo na likvidnost i obezbeđujemo smanjenje negativnih bilansa.

corporate service

Prednosti modela otkupa potraživanja

Portfolio potraživanja koji se razmatra za otkup postaje predmet analitičkog ispitivanja. Analizira se struktura portfolia, vrsta i tip potraživanja, verifikuju se opšti podaci o dužnicima i vrši procena mogućnosti naplate na osnovu pređašnjih uplata. Na osnovu utvrđenog stanja portfolia, a u skladu sa poslovnom politikom, nastojimo da ponudimo najadekvatniju cenu za otkup.

Nakon usklađivanja ponude i finalnog dogovora, potpisuje se ugovor. Ugovorom se prenose potraživanja, kao i sva odgovarajuća dokumentacija na ODM Collections. Nakon toga klijent više ne snosi nikakav rizik niti troškove naplate. U kratkom roku ostvaruje priliv sredstava i nastavlja sa svojim poslovanjem rasterećeno.

01. Trenutna gotovina na raspolaganju.
02. Ušteda vremena i resursa.
03.Optimizacija troškova zaposlenih i interne naplate.
04. Povećanje efikasnosti poslovanja.
05. Profesionalni pristup, bez reputacionog rizika.
06. Pogodnosti za dužnika - svi dobijaju.
07. Rasterećenje poreskog bilansa.
dan-dealmeida-MJZz3uthfXA-unsplash-min-min-min

Za bolji svet bez dugova!!

Otkup potraživanja je već dugi niz godina standard u razvijenim zemljama. Ne samo da donosi brzu likvidnost već relaksira zaposlene, papirologiju i interne procedure.

Go To Top